Juridische informatie


Alle op deze website geplaatste foto's zijn gemaakt door en eigendom van Fotografie Jeronimo uit Roosendaal. Hierop is het copyright van toepassing, hetgeen betekent dat deze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografie Jeronimo, niet door derden gebruikt, gekopieerd, verspreidt, gepubliceerd, bewerkt en/of verkocht, danwel anderszins commercieel gebruikt, mogen worden. Bij overtreding van het copyright, eigendoms- en/of  auteursrecht van Fotografie Jeronimo door derden wordt direct een geldelijke boete in rekening gebracht waarvan de hoogte door Fotografie Jeronimo zal worden bepaald. Bij een eventuele non-betaling van dit boetebedrag volgt een juridische procedure waarbij, naast het boetebedrag, tevens de, door Fotografie Jeronimo gemaakte, juridische kosten aan de gedaagde partij in rekening zullen worden gebracht.

Juridische gebruik van, in opdracht gemaakte, foto's door Fotografie Jeronimo :

Alle opdrachtgevers (zowel particulier als zakelijk) krijgen standaard het gebruiksrecht van de voor hen, door Fotografie Jeronimo, in opdracht gemaakte foto('s), hetgeen betekent dat deze uitsluitend voor persoonlijk gebruik gebruikt mogen worden. Concreet, u mag deze geheel naar eigen keuze af laten drukken en/of verspreiden (via uw eigen privé social media account), mits dit niet commercieel gebeurt of er een commerciële gedachte achter zit.

 

Commercieel gebruik van de foto's door de opdrachtgever mag uitsluitend indien dit voorafgaande aan de opdracht en schriftelijk door Fotografie Jeronimo aan de opdrachtgever is bevestigd.

 

Fotografie Jeronimo behoudt altijd het copyright, auteurs- & eigendomsrecht van alle door Fotografie Jeronimo gemaakte foto's (mits dit voorafgaande aan de opdracht door de opdrachtgever is afgekocht danwel anderszins schriftelijk is overeengekomen). Fotografie Jeronimo heeft dan ook de wettelijke vrijheid om alle, door Fotografie jeronimo gemaakte, foto's te bewerken, kopiëren, verspreiden, publiceren, verkopen danwel anderszins commercieel te gebruiken. Indien de opdrachtgever hier bezwaar tegen maakt dient hij/zij dit voorafgaande aan de opdracht bij Fotografie Jeronimo kenbaar te maken waarna het mogelijk is om, tegen een geldelijke vergoeding, dit wettelijke recht af te kopen. In het geval van de afkoop van het eigendomsrecht zal dit, voorafgaande aan de opdracht, ook schriftelijk, door Fotografie Jeronimo, aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

Alle opdrachtgevers van Fotografie Jeronimo (zowel zakelijk als particulier) worden via deze openbare website(pagina) in de gelegenheid gesteld om op de hoogte te zijn van deze juridische bepaling, zij worden geacht deze te hebben gelezen en zij worden hier dan ook niet apart door Fotografie Jeronimo over geïnformeerd. Bij eventuele reclamaties na uitvoering van de opdracht zal Fotografie Jeronimo de betreffende partij doorverwijzen naar de informatie op deze pagina en kan er, door de opdrachtgever, geen beroep op, enige mate van, schadeloosstelling danwel financiële compensatie worden gedaan.

Bij Fotografie Jeronimo kunt u terecht voor :

Bruidsfotografie, huwelijksfotografie, trouwreportage, bruidsreportage, portretfotografie, kinderfotografie, schoolfotografie, newborn fotografie, zwangerschapsfotografie, studiofotografie, modellenfotografie, dierenfotografie, communiereportage, evenementenfotografie, concertfotografie, artiestenfotografie, boudoir fotografie, (artistiek) naaktfotografie en digitale kunst

 

Zoektermen waar veel op wordt gezocht zijn :

Tip voor de bezoekers van deze website via een mobiel apparaat (b.v. tablet en/of smartphone) :

Het keuzemenu wordt zichtbaar door links bovenaan deze website op de knop met de 3 liggende streepjes te klikken.

Vervolgens klikt u op het woord van uw keuze of op het + teken achter het woord om direct naar de volgende sub-pagina te gaan.

 

Contactgegevens :

Fotografie Jeronimo

Buitenberg 3

4707 SZ  Roosendaal (Noord-Brabant)

Telefoon : 0165-555539

Mobiel : 06-14430690

E-mail : info@fotografiejeronimo.nl

Deel deze website met vrienden